zorgkamer en badkamer
| | | Delen

Op 24 september 2014 zijn door de Rijksoverheid nieuwe regels met betrekking tot de plaatsing van bouwwerken in relatie tot mantelzorg gepubliceerd. Deze nieuwe regels gaan in op 1 november 2014. De nieuwe regels betekenen dat in de meeste situaties geen omgevingsvergunning (= bouwvergunning) meer nodig is. Zo lang betrokken familie kan aantonen dat er sprake is van mantelzorg, geldt deze vergunningsvrijheid. Vervalt de mantelzorg, dan vervalt ook de grond voor vergunningvrijstelling. Het bouwwerk moet dan verwijderd worden. Het voordeel van de verplaatsbare zorgkamers van PasAan bij de nieuwe regels is, dat deze dankzij de hoge kwaliteit tegen goede prijzen verkocht worden na gebruik en in een volgende tuin voor volgende gebruikers geplaatst worden. PasAan heeft dat al vaak waargemaakt.

In uitzonderingssituaties blijft nog wel een vergunning nodig. In die situaties kent de nieuwe regeling wel veel ruimere bevoegdheden van colleges van B&W van gemeenten om maatwerk te leveren in vergunningen en af te wijken van bestemmingsplannen.  Bovendien geldt een maximale doorlooptijd van de procedure van 8 weken.

Als grootste leverancier van zorgkamers heeft PasAan in samenwerking met vele maatschappelijke organisaties actief meegepraat over de inhoud van de nieuwe regels. PasAan helpt families met alle zaken die te maken hebben met de plaatsing van een zorgkamer. Wij hebben veel specialistische kennis, die wij uiteraard graag voor onze klanten inzetten. 

Onze zorgkamer voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van kwaliteit, milieu en veiligheid, wat de eventueel benodigde gesprekken met gemeenten een stuk makkelijker maakt.