info voor zorginstellingen
| | Delen

Ten behoeve van zorginstellingen heeft PasAan diverse bouwkundige oplossingen ontwikkeld. Heeft u - al dan niet tijdelijk - een beperkte uitbreiding van de capaciteit nodig, dan kan een zorgkamer aan een bestaand gebouw geplaatst worden, of kan een complete mantelzorgwoning neergezet worden.

Als alternatief voor kleinschalige woonlocaties kan overwogen worden om enkele mantelzorgwoningen vlak bij elkaar neer te zetten. Hierdoor ontstaat een kleinschalige voorziening met een 'ademende omvang', waardoor bijvoorbeeld ook kleinere dorpen hun eigen zorginstelling kunnen hebben, met voor de bewoners veel privacy.

PasAan levert samen met De Meeuw Bouwsystemen ook complete kleinschalige wooneenheden voor bijvoorbeeld 24 bewoners. Deze zijn in de regel sneller en goedkoper neergezet dan traditionele gebouwen, terwijl de kwaliteit zeker zo goed is. Vanuit de deskundigheid van PasAan kunnen wij er bovendien toe bijdragen dat een zeer hoog niveau van hulpmiddelen en voorzieningen binnen het gebouw gerealiseerd wordt. Desgewenst kunnen ook deze wooneenheden na verloop van tijd ook verplaatst of anders ingedeeld worden.

een voorbeeldplattegrond