mantelzorgwoning
Het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer, samen met veel maatschappelijke organisaties.Het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer, samen met veel maatschappelijke organisaties.
| | | Delen

Op 24 september 2014 zijn door de Rijksoverheid nieuwe regels met betrekking tot de plaatsing van mantelzorgwoningen gepubliceerd. Deze nieuwe regels gaan in op 1 november 2014. De nieuwe regels betekenen dat in de meeste situaties geen omgevingsvergunning (= bouwvergunning) meer nodig is. Zo lang betrokken familie kan aantonen dat er sprake is van mantelzorg, geldt deze vergunningsvrijheid. Vervalt de mantelzorg (bijvoorbeeld door overlijden van de bewoner(s)), dan vervalt ook de grond voor vergunning vrijstelling. De mantelzorgwoning moet dan verwijderd worden. De nieuwe regels gelden ook voor bijvoorbeeld verbouwde schuren of garages. Deze moeten in oude staat worden teruggebracht, met alle kapitaalvernietiging van dien. Het voordeel van de verplaatsbare mantelzorgwoningen van PasAan bij de nieuwe regels is, dat onze woningen dankzij de hoge kwaliteit tegen goede prijzen verkocht worden na gebruik en in een volgende tuin voor volgende gebruikers geplaatst worden. Als enige leverancier in Nederland heeft PasAan dit al regelmatig waargemaakt.

In uitzonderingssituaties blijft nog wel een vergunning nodig. In die situaties kent de nieuwe regeling wel veel ruimere bevoegdheden van colleges van B&W van gemeenten om maatwerk te leveren in vergunningen en af te wijken van bestemmingsplannen.  Bovendien geldt een maximale doorlooptijd van de procedure van 8 weken.

Als verreweg de grootste leverancier van mantelzorgwoningen heeft PasAan in samenwerking met vele maatschappelijke organisaties actief meegepraat over de inhoud van de nieuwe regels. PasAan helpt families met alle zaken die te maken hebben met de plaatsing van een mantelzorgwoning. Wij hebben veel specialistische kennis, die wij uiteraard graag voor onze klanten inzetten. 

Onze mantelzorgwoning voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van kwaliteit, milieu en veiligheid, wat de eventueel benodigde gesprekken met gemeenten een stuk makkelijker maakt. 

Wilt u folders over de mantelzorgwoning ontvangen? U kunt deze  aanvragen via het contactformulier op deze website.