over PasAan
| | Delen

Onze oplossingen raken vele maatschappelijke vraagstukken, zoals: 

 • Nabijheid, sociale cohesie, inspelen op wens betrokkenen, minder intramurale zorg. 
 • Eigen regie; zelf bepalen welke ondersteuning en zorg er komt.
 • Beweging op woningmarkt; bewoners van de mantelzorgwoning laten vaak een starterswoning of eengezinswoning achter. 
 • Extra bouwlocaties: bouwen op ongebruikelijke plekken (de mantelzorgwoning komt in de tuin van een andere woning of in een plantsoen). 
 • Leefbaarheid van dorpen en wijken; het voorkomen van leegloop op het platteland. 
 • Duurzaamheid/milieu dankzij onder meer de ingebouwde luchtwarmtepomp en de levensduur van de woning van minimaal 40 jaar. 
 • Sociale woningbouw; veel bewoners van mantelzorgwoningen hebben een AOW- of WAO-uitkering. 
 • Ruimtelijke ordening; dankzij verplaatsbaarheid maar tijdelijke inbreuk, goed handhaafbaar. 
 • Verhoogde kwaliteit van leven door flexibele opbouw hulpmiddelenniveau en hoge kwaliteit woning. 
 • Beschikbaarheid zorg (personeelstekorten, onvoldoende intramurale plaatsen op termijn).
 • Ontlasten mantelzorgers, mantelzorgers blijven op arbeidsmarkt. 
 • Door kwaliteit en standaardisatie, gecombineerd met flexibele inrichting, financieel haalbaar.
Toenmalig staatssecrertaris Bussemaker praat met betrokken families over onze mantelzorgwoningen.